1- CẢNG CỬA LÒ 

Sau 5 năm xây dựng (1979-1984) Cảng quốc tế Cửa Lò được hình thành với kết cấu hạ tầng bao gồm 2 bến dài 320 m, diện tích bãi cảng rộng 36000 m2, 3 kho có diện tích 22.000 m2, độ sâu luồng -5.0 m đảm bảo cho tàu <10.000 tấn ra vào thuận lợi. Được Thủ tướng chính phủ cho phép xây dựng Cảng Cửa Lò (Cảng quốc tế vào ngày 05/12/1979), phát triển của Cảng Nghệ Tĩnh. 

Năm 1996 Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng và nâng cấp phát triển Cảng Cửa Lò với tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng, bao gồm 2 bến (bến 3 và bến 4, Nhà văn phòng, nhà kho, nhà cân, bãi chứa hàng...) đến tháng 7 năm 2007 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (bến 3 Cảng Cửa Lò đã đưa vào khai thác năm 2001).

+ Tiếp tục triển khai thực hiện dự án nâng cấp phát triển Cảng Cửa Lò (xây dựng thêm bến 5, bến 6 và các hạng mục liên quan khác.) 

+ Hàng hoá thông qua cảng đạt từ 2.5 đến 3 triệu tấn/năm. 

+ Tàu có trọng tải từ 15,000DWT đến 20,000DWT cập cầu cảng Cửa Lò