Tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung bộ, cách Hà Nội 300 km về phía Nam và TP Hồ Chí Minh 1.400km về phía Bắc;  Đông giáp biển, Tây giáp nước CHDCND Lào, Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa. 
 
- Diện tích: diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với 1.649.903 km2. Trong đó: Đất nông nghiệp 1.163.838,23 km2, đất phi nông nghiệp 115.239,85 km2, đất chưa sử dụng 370.825,06 km2.
- Nghệ An có 20 đơn vị hành chính, có 01 thành phố, 02 thị xã và 17 huyện với 479 phường, xã, thị trấn. Trong tương lai gần sẽ thành lập thêm 02 thị xã. Tphố Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh và của khu vực Bắc Trung bộ.
 
 
- Cơ sở hạ tầng giao thông có đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường không.
2. Tình hình thu hút đầu tư
Tính đến năm 2012, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 31 dự án với tổng vốn đầu tư là 1,538,328,529 USD. Các dự án FDI ở Nghệ An đã giải quyết phần lớn lao động cho tỉnh (khoảng trên 5.000 lao động) thu nhập bình quân khoảng 1,7 triệu đồng,….