Nông Thôn Mới

Chương Trình Nông Thôn Mới

Nhà Tư Vấn Mộc Quế Cố Vấn Chương Nông Thôn Mới

  • Nghề điều phối viên theo QĐ 365

    10-12-2014 // 1,190 lượt xem

    Chủ đề: “ Những bài học về kỹ năng điều phối , nghề tư vấn xây dựng mô hình NTM, tư vấn xây dựng 120 Giá Trị Sống tạo ra Gia đình văn hóa và đơn vị học văn hóa( Làng Văn Hóa) từ Hà Tĩnh.

    Chi tiết →

TIÊU ĐIỂM

 

Quà Tặng Sách Online

Tiếng Anh Tiếng Anh
Tiếng Anh Tiếng Anh